In juli beluit over gaswinning Terschelling

Minister Kamp neemt in juli een besluit over een vergunning voor de winning van gas op Terschelling door Tulip Oil.

Hij zegt dat in antwoord op vragen dei gesteld zijn in de Tweede kamer, door onder anderen Lutz Jacobi van de PvdA. Kamp legt uit dat dit nog niet meteen betekent dat ook echt naar gas geboord gaat worden.

De minister gaat voor het afgeven van de vergunning voornamelijk kijken naar de economische haalbaarheid om het gas uit de grond te halen. Hij vraagt hiervoor advies aan onder meer TNO, de Mijnraad en Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Als de vergunning afgegeven wordt, volgt nog een milieu-procedure. Minister Kamp beklemtoont dat de provincie Fryslân en de gemeente Terschelling bij het proces betrokken zullen worden.