IMARES helpt waddengebied in Korea

Onlangs is een samenwerking gepresenteerd op de 12e 'Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD)' in Zuid-Korea. Namens de Waddenacademie en IMARES Wageningen UR nam onderzoeker Martin Baptist hieraan deel.

De komende periode gaat er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt er samen met Koreaanse partners een Science-Policy matrix voor de Getbol opgesteld.

Waddengebied de Getbol bij Korea
Aan de westkust van Korea ligt een waddengebied, genaamd de Getbol. Het heeft opmerkelijke overeenkomsten met onze wadden. Het bestaat uit uitgebreide slikkige getijdengebieden die, net als onze wadden, zijn gevormd uit marien sediment gedurende het Holoceen. In de Getbol is een grote diversiteit aan bodemdieren te vinden. En net als onze wadden is de Getbol van groot internationaal belang als tussenstop voor trekvogels. Maar er zijn ook grote verschillen. De Getbol heeft geen Waddeneilanden, maar meer dan duizend rotseilandjes. Het getijverschil is met 7 meter veel groter dan in onze wadden, en de vogels die hier komen opvetten maken deel uit van de “East-Asian Australasian Flyway”. 

Volledig artikel op website IMARES