Imago Waddenzee is ‘erg goed’

Onlangs werden de resultaten van het tweejaarlijks Steden & Streken Merkenonderzoek bekend, dat in samenwerking met de Universiteit Utrecht is ontwikkeld.

Elfduizend mensen werden ondervaagd over de ‘merkkracht’ en imago van alle provincies, de dertig grootste gemeenten en zo’n vijfhonderd streken. Uit dat onderzoek bleek dat het imago van de Waddenzee zo goed is dat het zichzelf terugvond op de vierde plaats op de lijst van vijfhonderd streken. Texel staat in diezelfde lijst op de derde plaats, terwijl Terschelling daar op zevende staat.In 2011, de vorige keer dat het onderzoek werd verricht, stond de Waddenzee nog een plaatsje lager. Het blijkt dus dat het waddengebied een grote aantrekkingkracht op de mensen blijft uitoefenen.