IJsselmeervereniging beloont initiatiefnemers Vismigratierivier met prijs

Op donderdag 28 mei 2015, tussen 17.00 en 18.00 uur wordt voor de derde maal de Ir. Marten Biermanprijs uitgereikt, ditmaal aan de initiatiefnemers van de Vismigratierivier.

De prijs (oorkonde en plaquette) zal worden uitgereikt door Marten Bierman aan Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, die mede namens de overige initiatiefnemers - Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea - de prijs in ontvangst neemt.

De Ir. Marten Biermanprijs
De Ir. Marten Biermanprijs werd in 2010 ingesteld als afscheidscadeau voor Marten Bierman als de vertrekkend voorzitter van de IJsselmeervereniging en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon, instelling of een groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van landschap, natuur en cultuurhistorische waarden van het IJsselmeergebied.

De IJsselmeervereniging streeft sinds haar oprichting naar het herstel van het dynamische- estuariene karakter van het IJsselmeergebied, waarin met behoud van veiligheid en zoetwaterreserve, zoet/zout-overgangen voorkomen. Deze zijn een absolute voorwaarde voor het herstel en behoud van de natuurlijke omstandigheden die nodig zijn voor een gevarieerd dieren- en plantenleven in het grootste zoetwatermeer van West Europa. De Vismigratierivier levert hier een belangrijke, baanbrekende bijdrage aan.