Hotspotviewer Waddengebied

Hoe en op welke wijze kun je op een gestandaardiseerde wijze de aantrekkelijkheid van natuurlijke plekken meten? Een vraagstuk waarvoor de Universiteit van Groningen in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit van Wageningen een Hotspotmonitor, op basis van Google Maps, heeft ontwikkeld. In de afgelopen jaren zijn met de Hotspotmonitor meerdere onderzoeken in Nederland uitgevoerd op het gebied van beleving en waardering van bepaalde gebieden.

Om een beter zicht te krijgen op de beleving van het waddengebied, is in samenwerking met WaLTER een survey uitgezet onder respondenten van Nederlandse, Deense en Duitse afkomst.  De uitkomst van deze survey wordt via de Hotspotviewer op de nieuwe WaLTER website zichtbaar gemaakt.  Via markers wordt informatie vrijgegeven waaronder beeldmateriaal van het belevingsgebied.  Een visueel aantrekkelijke tool op buurt, regionaal, nationaal of wereld niveau.