Holwerd aan Zee beoordeeld als potentieel haalbaar

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma Waddengebied. Het onderzoek richtte zich op drie criteria; duurzaamheid, samenwerking en financiële en maatschappelijke haalbaarheid.

Op alle criteria scoort het project overwegend positief. Wel blijkt dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van de mate waarin enerzijds kosten kunnen worden bespaard op het baggeren van de vaargeul en anderzijds de toename van de opbrengsten uit recreatie en toerisme. Omdat deze cruciaal zijn voor het slagen van het plan, beveelt de haalbaarheidsstudie aan op deze punten het plan verder door te rekenen.

Het haalbaarheidsonderzoek is zojuist gepresenteerd aan zo’n 200 belangstellenden in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Holwerd tijdens een speciaal symposium dat georganiseerd wordt door de Waddenacademie. Dorpsbewoners en ondernemers uit de regio krijgen vanavond nog een toelichting op de plannen. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Holwerd aan Zee. De zaal zit dan met 350 belangstellenden helemaal vol.

Volledig artikel en haalbaarheidsonderzoek op website Programma Rijke Waddenzee