Het zwerverbestaan van drieteenstrandlopers

Drieteenstrandlopers zwerven tijdens de winter de kusten af van Noordwest-Europa. Alleen de Waddenzee lijkt in de nazomer een honkvaste plek om de veren te ruien. Dit blijkt uit veldobservaties van Metawad onderzoeker Jeroen Reneerkens.

Groenlandse drieteenstrandlopers broeden op de Arctische toendra. Na het broedseizoen vliegen ze naar de kusten van West-Europa en Afrika om daar te overwinteren. Vogels die in Afrika overwinteren zullen nooit een Europese winter meemaken, of andersom. Maar binnen hun overwinteringsgebied zwerven ze aardig rond, op zoek naar de beste foerageerplekken. Een Nederlandse drieteenstrandloper, herkenbaar aan een gele vlag (zie foto), werd op 22 oktober 2011 gefotografeerd op het Noordzeestrand van Terschelling (zie foto). Ook deze winter, op 8 november 2014, werd de vogel op Terschelling gezien en een week later gefilmd op de rotskusten in Zuid-Engeland. Eerder zat dezelfde vogel in Frankrijk.

Volledig artikel met film op website Metawad