Herstel monumenten Texel

Staatsbosbeheer laat op De Hoge Berg op Texel vijf schapenboeten en het Sandershuus met bijbehorende stolp opknappen. Dankzij een subsidie vanuit het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten kan timmer-, schilderwerk en riet van deze monumenten worden opgeknapt.

De Schapenboeten en het Sandershuus zijn, samen met de tuinwallen, kolken en weides met schapenkenmerkend voor het natuurreservaat. 

De schapenboeten die nu worden hersteld staan langs Skillepaadje, Leemkuilweg en Zuidhaffel en zijn door Staatsbosbeheer verhuurd aan de boeren die deze percelen pachten.