‘Heli’s tasten rust Schier aan’

Natuurbeheerder Natuurmonumenten is slecht te spreken over de komst van een helikopterhaven aan de Waddenkust en een boorplatform van Gaz de France, zeven kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Het is straks gedaan met de rust op het eiland en nationaal park, denkt Otto Overdijk van Natuurmonumenten. De helikopterhaven maakt deel uit van de plannen voor een groot windmolenpark waar ook kabels voor nodig zijn die mogelijk dwars over het eiland komen te liggen.

Wat betreft het boorplatform vreest Overdijk vooral bodemdaling en bederf van uitzicht. De precieze locatie voor de helikopterhaven moet nog gevonden worden, maar Overdijk verwacht in ieder geval veel overlast van overvliegende helikopters.