Haven Harlingen draait goed jaar

In 2011 heeft de haven van Harlingen een goed jaar gedraaid. In 2010 was er nog sprake van een daling van de overslag met 4%. De totale goederenoverslag met zee-en binnenschepen steeg in 2011 met 24% ten opzichte van 2010.

Deze stijging is veroorzaakt doordat er 161.240 ton meer zeezand/grind is verladen en ook de overslag van zout steeg met 14.581 ton ten opzichte van 2010.

De overslag van binnenscheepvaart steeg dit jaar met 32% naar 1.443.104 ton. Deze stijging kan voor het overgrote deel worden toegerekend aan de ruwe mineralen/bouwmaterialen (+45%).

Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond steeg ook met 3% tot 12.029 TEU. Het aantal lossende Noordzeekotters in de haven Harlingen bedroeg 1738 schepen, een stijging van 13%.

Behalve de VBZH vloot van 70 schepen die Harlingen als thuishaven heeft verkozen, is het aantal passanten in deze bedrijfstak gedaald met 6% naar een aantal van 885. Deze daling is toe te schrijven aan het feit dat er minder boekingen op een van bruine zeilvaart schepen zijn gemaakt.

Artikel met cijfermateriaal op website gemeente Harlingen