Harlinger Haven draait goed jaar

Voor het eerst sinds een aantal jaren is er weer groei in de Harlinger haven te zien. Daalde de totale goederenoverslag in 2013 en 2012 respectievelijk nog met 4 en 2 procent, in 2014 steeg die met 7 procent naar 2.656.227 ton. De stijging van het aantal tonnages is op alle fronten, zowel in de binnenscheepvaart als de zeescheepvaart.

De overslag met zeeschepen steeg met 11% van 1.182.226 naar 1.317.956 ton en dit wordt veroorzaakt doordat meer zout en grind werd overgeslagen. Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond steeg met maar liefst 51% tot 19.606 TEU.

Stijging Rijncruiseschepen

Ook interessant is de stijging van de Rijncruiseschepen van 35 in 2013 naar 57 in 2014. Harlingen heeft daarmee een groeimarkt te pakken. Wethouder Maria le Roy denkt dat dit komt doordat er de afgelopen jaren meer voorzieningen voor deze schepen zijn gekomen en dat Harlingen aantrekkelijk is als haven aan het Werelderfgoed de Waddenzee.