Harlingen wil een Convenant Gezondheid voor afvaloven

Wethouder Jan de Boer van Harlingen gaat zich bij de gemeenteraad sterk maken om een Convenant Gezondheid te sluiten met Omrin. In dit convenant moeten afspraken komen die de volksgezondheid waarborgen. Het gaat met name over afspraken voor het werken op hoogte in de haven, de continue meting van dioxinen en de plaatsing van snuffelpalen.

Naar aanleiding van de extra raadsvergadering op 11 mei jl. heeft wethouder De Boer verschillende trajecten opgestart. Een juridisch traject waarin geprobeerd wordt om de REC tijdelijk stil te leggen en een gezondheidstraject waarin alle mogelijke gezondheidsrisico's die er zouden kunnen zijn worden onderzocht. Omrin heeft aangegeven mee te zullen werken en te financieren om te komen tot een Convenant Gezondheid.