Harlingen Seaport wil luchtvervuiling verminderen

Harlingen Seaport participeert in Europees samenwerkingsverband dat de luchtvervuiling en uitstoot van gassen afkomstig van schepen in de Noordzee wil verminderen.

Onlangs is een nieuwe website gelanceerd door het Europese project Clean North Sea Shipping (CNSS). De website en bijbehorende brochure bevatten een verzameling van informatie betreffende actuele en toekomstige wetgeving en technologie. Ook voordelen op economische vlak en op het gebied van milieu voor de scheepvaart en voor de havenautoriteiten worden toegelicht.

Harlingen Seaport gaat zich de komende jaren sterk maken voor verbetering van de luchtkwaliteit in de haven van Harlingen. Deelname aan het CNSS project en samenwerken met overheid en regionaal bedrijfsleven moeten hieraan bijdragen. De maritieme sector veroorzaakt 3% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Door toename van internationale handel zal de maritieme sector verantwoordelijk zijn voor een verhoging van de uitstoot van gassen met een factor 2-3 in 2050. Het is tijd voor actie.

Het CNSS project is een driejarig samenwerkingsverband tussen 18 partners in 6 landen dat overheden, havenbedrijven, transportbedrijven en scheepsbouwers bewust wil maken van de slechte luchtkwaliteit in havens en wil aanzetten tot veranderingen om havens schoner en duurzamer te maken. Iedere haven is verantwoordelijk voor het realiseren van verbeteringen die aan moeten sluiten bij nationale wetgeving en regionale doelstellingen.