Hans Alders nieuwe onafhankelijke voorzitter Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie

Oud-politicus Hans Alders is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie. In dit overleg worden beslissingen genomen over de algehele koers van de verduurzaming van de mosselvisserijsector.

Alders zal als onafhankelijk voorzitter functioneren. Sinds 2010 was het gebruikelijk om het bestuurlijk overleg bij toerbeurt voor te laten zitten door een vertegenwoordiger van één van de drie geledingen: het Ministerie van EZ, PO Mosselcultuur of één van de deelnemende natuurbeschermingsorganisaties.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee