Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

LEEUWARDEN - Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de ‘hand op de kraan’ te houden.

Dit is de voornaamste uitkomst van het onderzoek dat de Waddenacademie door vier onafhankelijke wetenschappers heeft laten doen. Aan Frisia Zout in Harlingen heeft het ministerie van Economische Zaken een vergunning verleend. Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming hebben bezwaar aangetekend uit vrees voor blijvende aantasting van het ecosysteem. Deze organisaties vrezen onomkeerbare gevolgen door bodemdaling.

Volledig artikel uit Leeuwarder Courant, (pdf, 51 Kb)