Grote waddenconferentie Marrum

Meer dan 200 deskundigen en organisaties die zich bezig houden met activiteiten over en in het Waddengebied komen op 30 mei naar het Friese Marrum.

Daar wordt een congres gehouden over de toekomst van het Waddengebied. De titel is ‘De Tijwisselaar’.

Er gaat gesproken worden over veiligheid, natuurbehoud, delfstofwinning, visserij-onderhandelingen en de status van het Waddengebied als werelderfgoed. De thema’s worden behandeld aan de hand van interviews, lezingen, toneel en muziek.

Link naar Friestalig artikel op Omrop Fryslan, met interview Klaas Deen (Waddenacademie)

Meer informatie op deze website