Grootscheeps onderzoek naar vistrek in het noorden

GRONINGEN - De vier waterschappen in Noord-Nederland gaan samen met de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe onderzoek doen naar de vistrek langs de Noordkust van ons land.

Ruim vijftig vrijwilligers gaan drie jaar lang twee keer per week op vaste plekken vistellingen uitvoeren.

Daaruit moet blijken hoeveel vis vanuit de Waddenzee naar het zoete binnenwater wil trekken. De resultaten worden vergeleken met een soortgelijk onderzoek dat tien jaar geleden is uitgevoerd.

Artikel op website RTV Noord