Groot onderzoek naar uitbreiding haven Terschelling

De CDA-fractie op Terschelling heeft het college van burgemeester en wethouders zo ver gekregen een grootschalig onderzoek in te stellen naar de uitbreiding van de Terschellinger haven, zo meldt de Harlinger Courant. Er zal onderzoek gedaan worden naar de kosten van het verleggen van de oostelijke havendam met zo’n 80 tot 100 meter.

In de raadsvergadering van dinsdagavond riep CDA’er Van der Wielen het college op zich niet alleen te beperken tot de jachthaven. “De kans om voor de scheepvaart meer lig- en vaarruimte te creëren, krijg je maar één keer”, zegt hij in de Harlinger Courant. Hij diende een amendement in waarin hij vroeg om een onderzoek naar de natuurlijke effecten, de financiële en economische gevolgen en de gevolgen voor Natura 2000.

Artikel op website Skylgenet