Groningse dijken uitgerust met sensoren

Vanaf 24 september wordt in het kader van het project LiveDijk XL Noorderzijlvest een deel van de Ommelanderzeedijk ten noorden van Delfzijl uitgerust met innovatieve sensoren.

Met dit Dijkmonitoring- en Consitioneringsysteem (DMC), het enige in zijn soort ter wereld, kan de dijk op korte termijn van binnenuit in de gaten gehouden worden en kan er sneller alarm worden geslagen als de dijk verzwakt. Daarnaast leveren de sensoren data die gebruikt kan worden voor het ontwerpen van steviger dijken en verbetering van het beheer ervan.

Dat dergelijk lange stukken dijk van een sensorsysteem worden voorzien, is een wereldprimeur. Eerder deed de Stichting IJkdijk proeven met LiveDijk Eemshaven en een proefdijk in Bellingwolde. Deze waren dermate succesvol dat waterschap Noorderzijlvest heeft besloten niet alleen de Ommelanderzeedijk bij Delfzijl, maar ook andere delen van die dijk en delen van de Lauwersmeerdijk met het DMC-systeem uit te rusten.

Het sensorsysteem doet twee dingen: het bewaakt de conditie van de dijk en grijpt in als de stabiliteit van de dijk in gevaar is, bijvoorbeeld als de dijk te nat wordt bij storm of hoogwater. Sensoren meten onder andere waterspanning, temperatuur en meteorologische informatie. Geven deze indicatoren aan dat de dijk te nat is, dan kunnen pompen en filterbuizen water afvoeren. Zo kan de dijk op afstand in de gaten worden gehouden en kan er snel effectief van binnenuit ingregrepen worden als het mis dreigt te gaan.

Naast Noorderzijlvest en Stichting IJkdijk participeren diverse partijen in het project. Landustrie Sneek BV en VolkerWessels Telecom hebben het DMC systeem ontwikkeld en plaatsen het systeem in de Ommelanderzeedijk. Daarnaast participeren overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, dat de dataverzameling en –verwerking verzorgt. Deze partijen dragen gezamenlijk de kosten van het project. Het waterschap Noorderzijlvest draagt in totaal 3,5 miljoen bij aan Livedijk XL Noorderzijlvest.

Artikel op website Groninger internet Courant