Groningse bedrijven krijgen 1,5 miljoen Europese subsidie voor vernieuwende projecten

Geld voor schone schepen en duurzaam bouwmateriaal

Bedrijven uit de provincie Groningen krijgen ruim 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor de ontwikkeling van vernieuwende producten.  De provincie draagt ook 200.000 euro bij aan verschillende zogenaamde INTERREG-projecten, waarbinnen deze producten worden ontwikkeld. INTERREG-projecten zijn projecten, waarbij Nederland en Duitsland samenwerken. In deze projecten wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone schepen en duurzaam bouwmateriaal. De provincie investeert in deze projecten om het midden- en kleinbedrijf te versterken.

MariGreen
In het MariGreen Project werken Duitse en Nederlandse partners uit de scheepvaartsector samen bij de ontwikkeling van schepen met schone aandrijving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schepen die op vloeibaar aardgas of op windenergie varen.  Ook wordt er gekeken hoe de veiligheid van milieuvriendelijke schepen verbeterd kan worden.

Duurzaam bouwmateriaal
In het Bio-economie project ontwikkelen bedrijven samen met hogescholen en universiteiten langs de Nederlands-Duitse grens nieuwe producten op basis van landbouwgewassen en groene restproducten. Groningse bedrijven werken in dit vernieuwende project bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van panelen voor de woningbouw die gebruikt kunnen worden in de dragende constructies van gebouwen. Nieuw aan deze panelen is dat er geen beton of staal wordt gebruikt, maar materialen met een natuurlijke oorsprong, zoals biokunststoffen, gecombineerd met natuurlijke vezels zoals hennep.

INTERREG-programma
Het MariGreen Project en het Bio-economie project zijn voorbeelden  van economische projecten uit de noordelijke grensregio die subsidie ontvangen uit het INTERREG-programma. Doel van dit programma is het bevorderen van de economie in de Nederlands-Duitse grensregio en het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking.  Vanuit dit programma is er tot 2020 222 miljoen euro beschikbaar langs de gehele grens. Een van de belangrijkste doelen in dit programma is het midden- en kleinbedrijf helpen te vernieuwen en nieuwe producten te ontwikkelen op basis van de nieuwste kennis. De projecten sluiten goed aan bij de ambitie van de provincie Groningen.

Meer informatie
Nadere informatie over de projecten die binnenkort starten en over het Interreg 5a programma is te vinden op de website www.edr.eu en www.deutschland-nederland.eu.