Groningen Seaports investeert 25 miljoen in windenergie

Groningen Seaports investeert de komende jaren 25 miljoen euro in faciliteiten ten behoeve van windenergie. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de Eemshaven tot ‘hotspot’ in offshore windindustrie.

 

Geografisch gezien ligt de Eemshaven uitstekend ten opzichte van de geplande offshore windparken in de Noordzee. Bovendien voldoet de Eemshaven aan alle (maritieme) eisen voor een offshore windfaciliteit. Daarom is het niet raar dat er in de Eemshaven zoveel windturbineonderdelen opgeslagen liggen en dat er zoveel offshore windactiviteiten plaatsvinden. Regelmatig liggen er zogenaamde jackups (liftschepen met vier poten, lijkend op een boorplatform) in de Julianahaven.

Ze liggen er te wachten tot ze weer ingezet kunnen worden op zee bij de bouw van een turbine of ze worden volgeladen met een volledig gemonteerde windturbinekop inclusief de drie rotorbladen. En doordat er de komende jaren duizenden windturbines worden gebouwd in de Noordzee zal de Eemshaven voorlopig nog wel even het decor blijven van grootschalige activiteiten op het gebied van opslag, montage en verscheping van windturbines.

Naar verwachting groeit de Eemshaven zelfs uit tot dé logistieke hub in de offshore windindustrie van Nederland. Want de Eemshaven biedt alle faciliteiten voor een offshore windfaciliteit, heeft nog ruim 80 hectare beschikbaar voor offshore windfaciliteiten en de afstand van de haven tot de geplande of in aanbouw zijnde windparken is kort, slechts 23 nautische mijlen tot het dichtstbijzijnde windpark.

En dat is een groot logistiek voordeel. Groningen Seaports ziet dan ook volop kansen voor deze sector in de Eemshaven en investeert ongeveer € 25 miljoen in 700 meter nieuwe zware kade faciliteiten en een verlenging van de Beatrixhaven met 500 meter.

Een belangrijke investering om aan de eisen van een offshore windfaciliteit te voldoen. Volgens planning zullen de werkzaamheden in 2013 zijn afgerond.

Artikel op website Groninger Internet Courant