Groen licht voor herstel vogeleiland Griend

Vrijdag 5 februari kreeg Natuurmonumenten groen licht van de provincie Friesland om aan de slag te gaan met het herstel van Waddeneiland Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels, maar dreigt weg te spoelen doordat de beschermende zandhaak uit de jaren tachtig door de dynamiek van de zee is verdwenen. Natuurmonumenten wil daarom met behulp van Rijkswaterstaat nieuwe beschermingsmaatregelen treffen, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van Griend.

Natuurmonumenten beheert dit vogelparadijs precies 100 jaar. Het begon met de bescherming tegen de jacht op vogels en het rapen van eieren. Halverwege de vorige eeuw kwam Natuurmonumenten opnieuw in actie. De aanleg van de Afsluitdijk veranderde stromingen en waterhoogte in de Waddenzee. Griend dreigde te verdwijnen. Het vogeleiland kreeg daarom een zanddijk en later, in de jaren tachtig, een beschermende haak van zand. Die zou Griend minstens vijfentwintig jaar lang beschermen. In de loop der jaren heeft de zee het zand van de haak verplaatst naar de platen achter Griend. De zee krijgt nu weer vat op het eiland en knabbelt er stukken af. Natuurmonumenten moet opnieuw aan de slag om het vogelparadijs te behouden.

Artikel op website Groene Ruimte