Groen licht voor evaluatie Programma Rijke Waddenzee

De Staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, heeft het licht op groen gezet voor een evaluatie van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

In 2010 is het programma gestart met als doel te werken aan natuurherstel en verduurzaming van het gebruik in de Waddenzee. In de evaluatie zal worden gekeken naar de resultaten en de rol die het programma de afgelopen jaren heeft vervuld.
 
Op basis van de uitslag van de evaluatie zullen Dijksma en de andere partners van het programma besluiten of PRW ook na 2014 wordt verlengd.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2010 begonnen in opdracht van toenmalig minister Gerda Verburg als onderdeel van het Convenant mosseltransitie en natuurherstel. Daarbij is een budget toegezegd tot en met 2014.
 
Het belangrijkste doel van PRW is het stimuleren en aanjagen van projecten voor natuurherstel en het bijdragen aan verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee. Niet om allerlei nieuwe plannen te maken, maar juist om bestaande initiatieven te ondersteunen om te komen tot uitvoering.

Volledig artikel op website Programma Rijke waddenzee