Grensgeschil belemmert rampbestrijding Eems

Onenigheid over de grens in de Eems tussen Nederland en Duitsland kan negatieve gevolgen hebben voor rampbestrijding en natuurbehoud in het gebied. Dat zegt de Waddenvereniging.

 

De grens in de Eems is al eeuwen omstreden. Duitsland vindt dat de grens vanaf de laagwaterlijn aan de Groningse kant loopt. Nederland gaat uit van het midden van de vaargeul. Volgens de Waddenvereniging is daardoor in een groot deel van de Eems eensgezind optreden moeilijk, bijvoorbeeld bij een olieramp.

Overleg tussen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse ambtgenoot heeft tot dusver niet geleid tot een oplossing.

Artikel op website RTV Noord