Gezamenlijke opleiding wadlopers

De gezamenlijke Wadlooporganisaties maken bekend dat er een opleidingscommissie is gevormd met het voornemen de opleidingen, die er bij de organisaties worden verzorgd op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te verzorgen.

De organisaties willen een opleiding aanbieden aan de kandidaten, die na afronding  de bevoegdheid krijgen om als gids op te treden bij de afzonderlijke organisaties. De opleiding zal worden opgezet op basis van de eindtermen die worden gehanteerd bij de provinciale wadloopverordening.

De 8 wadlooporganisaties zijn: Vereniging De Fryske Waedrinners; Groninger Wadloop Vereniging Arenicola; Vereniging Wadgidsengroep Noord Nederland; Stichting Wadloopcentrum Pieterburen;  Dijkstra’s Wadlooptochten; Vereniging Vrije Wadlopers; Wadloopcentrum Fryslân en Stichting Uithuizer Wad.