Geslaagde Doe & Kennisdag Terschelling

Afgelopen zondag 1 november organiseerden Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een publieksdag als aftrap voor het nieuw op te stellen beheerplan voor Terschelling. Zo’n 700 bezoekers wisten Ieders Plak te vinden, de plek waar de colleges van de Doe en Kennisdag plaatsvonden. Op het aangrenzende groepen kampeerterrein van Staatsbosbeheer was ook van alles te zien en beleven, van ponyritjes tot trekkerdemonstraties.

Circa 90% van de bezoekers was eilander. 'Dat was ook de eerste doelstelling, zo veel mogelijk eilanders betrekken', aldus Jan Roelof Witting, omgevingsbeheerder bij Rijkswaterstaat. 'We hebben vandaag al meer dan 10% van alle eilanders bereikt!'

Tamara Bok, gebiedsmanager de Friese Wadden van Staatsbosbeheer, opende de dag. Ze lichtte het doel van de dag toe: 'We willen natuurlijk graag kennis delen en laten zien wat we allemaal doen, maar we vinden het ook belangrijk dat u deze dag de gelegenheid krijgt om aan te geven wat voor u van belang is, over welke onderwerpen moeten we volgens u iets zeggen in ons nieuwe beheerplan?'

In 6 binnen- en 2 buitencolleges gaven deskundigen de achtergronden van bepaalde beheermaatregelen weer en gingen hierover in gesprek. Vragen die direct met het beheer op Terschelling te maken hadden konden worden gesteld aan de boswachters in de ‘vraag het de boswachter’-schaftkeet, of aan de Rijkswaterstaat medewerkers in de ‘kustsysteem-tent’. Overal waar op het terrein een stand, vee, tent of iets anders stond of waar een demonstratie werd gegeven, hadden de organisaties ook informatieborden over dat betreffende onderwerp geplaatst. Op die manier werd er op speelse wijze toch ook de nodige achtergrondinformatie overgebracht.

Aan de hele inrichting van zowel Ieders Plak en het kampeerterrein was te merken dat er door de organisaties veel aandacht, tijd en moeite in was gestopt. Boswachter Remi Hougee glimlacht: 'Als we minder dan 500 bezoekers zouden hebben gekregen, hadden we het maandag opgeruimd om er daarna niet meer over te praten. Gelukkig is dat niet het geval. Wanneer weten we niet, maar dit is zeker voor herhaling vatbaar.' Wout Jan Adema, districtshoofd Rijkswaterstaat Noord-Nederland, sloot de dag af met de trekking van de loterij. Voorafgaand aan de loterij zei hij nu al terug te kijken op een geslaagde dag: 'Op deze manier in gesprek gaan met jullie, over jùllie eiland, dat was de hele opzet. Ik ben niet alleen tevreden over de opkomst, maar vooral ook over de betrokkenheid van iedereen met het eiland. Bij het opstellen van het beheerplan willen we graag met jullie gesprek blijven.'