Gesjoemel met bodembeweging

"Met de kennis van nu zijn bodemdalingsvoorspellingen niet meer dan een slag in de lucht. Onacceptabele schade door delfstofwinning kan met de hand aan de kraan niet worden voorkomen. De voorspellingsmethodiek is aan een grondige herziening toe."

Zo begint Ir. Adriaan Houtenbos zijn artikel "Gesjoemel met bodembeweging; precisie en betrouwbaarheid uit metingen". Tot 15 juli 2015 was Houtenbos lid van de stuurgroep “Lange termijn bodemdaling”.

Volledig artikel (pdf, 2,2 Mb)

Reactie van de NAM op het artikel

Meer wetenschappelijke informatie over bodemdaling op de website van de waddenacademie