Gemeenten presenteren plannen tijdens Waddenzeedebat

De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Den Helder en Harlingen willen handen en voeten geven aan de economische en ecologische ontwikkeling van de havens aan de Waddenzee.

Woensdag zullen zij hun plannen presenteren tijdens het Waddenzeedebat in Leeuwarden. De Raad van Advies van de Waddenzeehavens heeft eerder al een koers uitgezet om de havens duurzaam te ontwikkelen.

Zo kan de natuur van de Wadden ook profiteren van de economische groei.

Meer informatie over het Waddenzeehavendebat