Gemeente koerst af op overname NIOZ-haven Texel

De gemeente is voornemens de NIOZ-haven over te nemen van het Rijk. Deze stap wordt gezet om de opwaardering van de haven mogelijk te maken. De kosten die de gemeente maakt moeten worden terugverdiend met de erfpacht die het onderzoeksinstituut gaat betalen.

Opwaardering van de haven draagt volgens het college positief bij aan de Texelse economie. Hiervoor is subsidie van het Rijk en de provincie beschikbaar. Samen met bijdragen van het NIOZ en cofinanciering door de gemeente is er €5,4 miljoen mee gemoeid. De bijdrage van de gemeente is maximaal €1,2 miljoen. In juli 2011 is de gemeenteraad hier ‘in principe’ mee akkoord gegaan. Voorwaarde voor de rijks- en provinciesubsidie is dat de haven een openbaar karakter krijgt.

Artikel op website Texelse Courant