Gemeente Harlingen zoekt ideeën voor het behoud van het erfgoed

De gemeente Harlingen werkt aan het opstellen van een nieuwe erfgoedvisie. In deze visie wordt omschreven hoe Harlingen de komende jaren om wil gaan met haar rijke historische verleden. Hierbij wil de gemeente gebruik maken van ideeën vanuit de bevolking.

Cultuurhistorische waarden zijn in de gehele gemeente aanwezig. Denk aan de 513 rijksmonumenten, 89 gemeentelijke monumenten en meer dan 400 beeldbepalende panden! Hierdoor staat de gemeente in de top 20 van grootste monumentengemeenten van Nederland. En dat is, gelet op de geringe oppervlakte en het aantal inwoners van Harlingen, zeer bijzonder! Maar hiernaast bezit Harlingen op het gebied van erfgoed nog veel meer. Denk aan een beschermd stadsgezicht, de terpen en kwelderwallen, het varend erfgoed en vele onzichtbare schatten die onder de grond bewaard liggen of verborgen zijn in de verhalen van de stad en de dorpen!

De gemeente Harlingen wil samen met de bevolking komen tot een inspirerend en interactieve erfgoedvisie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag op welke manier erfgoed weer toekomst gegeven kan worden en het erfgoed in de gemeente weer gaat leven.

Een jury, bestaande uit wethouder Le Roy, de directeur van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de voorzitter van Vereniging Oud Harlingen, beoordelen alle ideeën en het beste idee wint een overnachting in een kasteel voor twee.

Meer informatie over de ideeënprijsvraag staat op de website www.harlingen.nl/erfgoedleeft