Geld voor zilte aardappelketen in de Waddenregio

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een bijdrage van € 71.396,-- beschikbaar te stellen voor het Waddenfondsproject "Zilte aardappelketens in de Waddenregio".

Dit project is gericht op het ontwikkelen van meer zoutresistente aardappelrassen, specifiek geschikt voor de Waddenregio. Daarmee vormt het een bouwsteen naar productvernieuwing, verdere verduurzaming, ontwikkeling en perspectief voor de (poot)aardappelteelt in de regio. Bij het project zijn 4 Groningse landbouwbedrijven betrokken die samen ongeveer 65 ha. beschikbaar stellen voor experiment en productontwikkeling van nieuwe rassen.