Geld voor toerisme Franeker

Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân geeft groen licht voor de investering van ruim 20 miljoen euro in Franeker.

Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van drie bruggen, een fietstunnel onder het spoor, aanlegplekken voor boten en promotie van het toerisme in Noordwest- Fryslân. Het geld is afkomstig van de provincie, het Waddenfonds en de gemeente Franekeradeel.

Doel van het project is om de stad beter bereikbaar te maken voor verkeer over weg en water. Ook wordt de veiligheid verbeterd omdat vaarrecreanten straks door de stad kunnen varen en zo het drukke kanaal kunnen vermijden.