Geld voor leefbaarheidsprojecten Waddengebied

Tien projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied moeten verbeteren, krijgen een financiële bijdrage uit het ‘Iepen Mienskipsfûns’ van de provincie Fryslân.

In totaal verdeelde het fonds een ton over projecten zoals het nieuwe schoolplein van ’t Jok op Terschelling, het theaterspektakel op Ameland, het After Sunset Festival op Schiermonnikoog en Western Skylge op Terschelling. De provincie heeft voor heel Fryslân een pot van 2,5 miljoen euro, bedoeld voor ideeën van bewoners.