Geld voor EemsdeltaGreen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een bijdrage van € 20.000,-- te verlenen aan de stichting EemsdeltaGreen voor het uitvoeren van de activiteiten in 2014.

EemsdeltaGreen beoogt het stimuleren en faciliteren van bedrijven en overheidsinstellingen in de Eemsdelta en het streven te komen tot een meer duurzame bedrijfsvoering, het koppelen van ketens en het uitwerken van kansen voor vergroening van de chemie. Het is een gezamenlijk  project van Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de DEAL-gemeenten, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Waterbedrijf Groningen, NOM, kamer van Koophandel-Syntens, BioBrug (RUG), energiebedrijf Eneco en de provincie.