Geld nodig voor eendenkooien

Landschapsbeheer Fryslân en tal van andere natuurorganisaties zijn samen het project ‘Kongsi van de kooi-eend’ begonnen, voor het behoud van eendenkooien.

Daar is nog veel geld voor nodig. Het Waddenfonds heeft 2,3 miljoen euro subsidie verstrekt, maar dat is te weinig. Ooit telde de Waddenkust 140 eendenkooien; nu zijn dat er nog 29.

Eendenkooien zijn al in de middeleeuwen aangelegd om eenden te vangen voor consumptie. Nu behoren ze tot het cultureel erfgoed. Volgens Landschapsbeheer kunnen eendenkooien ook zorgen voor meer toerisme.