Geen record voor lepelaar

Hoewel het er nog steeds veel zijn, broeden er dit jaar wat minder lepelaars op Texel dan voorgaande jaren. Volgens Staatsbosbeheer komt dat omdat er in Zuid-Europa nog steeds lepelaars rondzwerven die normaal al hier hadden moeten zijn.

Ook staat het water in het broedgebied De Geul erg hoog, waardoor een deel van de normale broedplekken nog niet kunnen worden gebruikt. Hoewel de boswachters verwachten dat er de komende weken nog lepelaars bij komen, zal het record van 2010 niet verbroken worden.

Vanuit de lucht
Staatsbosbeheer telt de lepelaars in het Nationaal Park elk jaar met hulp van luchtfoto’s. In 2010 telden ze zo een record aantal lepelaars: 540 paartjes. Vorig jaar kwamen ze op 450 uit. Dit jaar zijn er zeker 361 broedende lepelaars. Al zijn het er minder, het blijft goed gaan met de lepelaars op Texel, zegt Staatsbosbeheer erbij.

Meer informatie over de lepelaar op website Ecomare