Geen problemen bij dijkinspecties

Medewerkers van Wetterskip Fryslân hebben gisteravond en afgelopen nacht de dijken op Ameland, Schiermonnikoog en de dijk bij Lauwersoog geïnspecteerd. Zij kwamen in actie vanwege de verwachte hoge waterstand in combinatie met een stormachtige westenwind. De dijkwachters constateerden tijdens hun inspectierondes geen problemen. De verwachte hoge waterstand werd niet bereikt.

De Stormvloedwaarschuwingsdienst verwachtte gisteren rond Ameland, Schiermonnikoog en Lauwersoog tussen 23.30 uur en 01.00 uur een maximale waterstand van 3.00 meter N.A.P. Bij Harlingen werd een maximale waterstand van 2.80 meter N.A.P. verwacht. Wetterskip Fryslân richtte gisteravond op Ameland en Schiermonnikoog een actiecentrum in. Ook werd de keermuur in Harlingen in de loop van de avond gesloten en de sluis bij Harlingen dichtgezet. Daarnaast zette Wetterskip Fryslân de schuiven van de gemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan dicht, zodat er geen water van de Waddenzee naar binnen kon lopen. De waterstand bleek uiteindelijk 20 tot 30 centimeter lager te liggen dan verwacht.  
 
Goede oefening
 
Volgens dagelijks bestuurder Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren de dijkinspecties noodzakelijk vanwege de verwachte hoge waterstand. ‘Omdat de waterstand achterbleef bij de verwachtingen hebben we kort na middernacht afgeschaald. Voor onze dijkwachters was het een goede oefening. Een groot deel van hen bestaat uit vrijwilligers. Ook konden ze mooi oefenen met de nieuwe portofoons.'
 
Woudagemaal in bedrijf
 
Wetterskip Fryslân heeft vanmorgen het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet. De inzet van het gemaal is nodig omdat er veel neerslag is gevallen en nog wordt verwacht en er onvoldoende afvoercapaciteit is via de spuisluizen. Het gemaal is van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek en alleen toegankelijk via de ingang van het bezoekerscentrum. De verwachting is dat het gemaal drie tot vijf dagen in bedrijf zal zijn. Kijk de actuele informatie op: www.woudagemaal.nl.