Geen olie meer aangetroffen in water voor oostkust Texel

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen.

Gisteren werden op verzoek van Rijkswaterstaat diverse maatregelen getroffen om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen.

De geplande maatregel van het zogenoemde dispergeren, het opbreken van de oliefilm middels het doorvaren van schepen langs de oostkust van Texel, was niet langer nodig. In de havens van Oudeschild is op een aantal plaatsen nog een oliefilm aanwezig. Hier gaat de olieruiming onverminderd door. De aannemer verricht sinds afgelopen donderdag grote inspanningen om de olie in de havens te ruimen.

Maandagavond is de haven van Oudeschild op Texel voorlopig twee dagen afgesloten naar aanleiding van verspreiding van olie buiten de haven. Aan het eind van de middag wordt besloten of deze afsluiting wordt gecontinueerd. In overleg met de aannemer, die namens de veroorzaker opruimt, en (natuur)beheerders werkt Rijkswaterstaat aan de beste aanpak. Deze aanpak concentreert zich nu op de havens zelf. Dat laat onverlet dat Rijkswaterstaat de situatie voor de kust blijft monitoren.