Geen normoverschrijding waterkwaliteit haven Harlingen

Rijkswaterstaat heeft extra metingen uit laten voeren naar de waterkwaliteit in de haven van Harlingen. Uit de analyses kwamen geen overschrijdingen van de normen naar voren voor stoffen als PCB’s, dioxines en oestrogenen.

Aanleiding voor het onderzoek was een onderzoek van de stichting ToxicoWatch in de Harlinger haven, waarin wel een te hoge concentratie oestrogenen werd gemeten. Het is niet duidelijk waar dit grote verschil in concentratie door verklaard gaat worden. Rijkswaterstaat gaat er op basis van haar metingen vanuit dat de haven van Harlingen niet verontreinigd is.

Bekijk de resultaten van het onderzoek van Rijkswaterstaat