Geen grip op waddenmiljoenen

GRONINGEN - Projecten die subsidie krijgen uit het Waddenfonds worden slecht in de gaten gehouden.

Tussentijdse beoordelingen, prikkels om vertragingen te voorkomen of straffen bij te trage voortgang, zijn er niet. Nu al staat vast dat de helft van de 43 lopende projecten niet binnen de afgesproken termijn wordt uitgevoerd. Achtergronden en commentaar over de kwestie donderdag in Dagblad van het Noorden.

Artikel op website Dagblad van het Noorden

Berichtgeving over het onderwerp op de website van de Telegraaf

De brief van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer aan de Provinciale Staten van Fryslân en Groningen met de reactie van de voorzitter van het Waddenfonds