Geen gezondheidsrisico’s na storingen REC Harlingen

Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Harlingen geweest als gevolg van de recente storingen bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) Harlingen.

De provincie Fryslân liet na drie achtereenvolgende incidenten aan de stoomleidingen in de verbrandingsketel van de REC onderzoek doen. Daar kwam nog een incident bij, dat plaatsvond tijdens het onderzoek. Ook dit incident is toegevoegd. Het onderzoek richtte zich op de incidenten zelf en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen in de nabije omgeving. Tijdens één van de incidenten waren er namelijk stankklachten binnengekomen.

Gezondheid
De effecten van de storingen op de gezondheid van werknemers bij omliggende bedrijven en omwonenden zijn de afgelopen periode enkele keren in beeld gebracht. Dit is getoetst aan de gezondheidsnormen die de GGD hanteert. Uit het onderzoek blijkt dat deze gezondheidsnormen bij omwonenden niet zijn overschreden. Dit geldt ook voor de omwonenden die geurhinder hebben ervaren.

Slijtage
Een groot deel van de storingen komt door slijtage. Dit komt ondanks preventief onderhoud voor bij afvalverbrandingsinstallaties. De oorzaak ligt bij de bescherming van de binnenwand van de verbrandingsketel. Omrin doet een groot onderhoud in mei 2015 en pakt dan het grootste deel van de wand aan.

Nieuwe storingen
Bij nieuwe storingen bij de REC blijft de provincie voorlopig onderzoek doen naar effecten op leefniveau van omwonenden.

De onderzoeksrapporten zijn te downloaden op www.fryslan.frl/rec.