Geen Friese vergoeding probleemgebied

Bijna alle honderdvijftig boeren op de Waddeneilanden worden geraakt door intrekking.

Na provincie Groningen trekt ook provincie Fryslân een streep door de probleemgebiedenvergoeding (PGV). Fryslân heeft er geen geld voor, geeft ze aan.

BoerenNatuur heeft bezwaar gemaakt tegen het niet openstellen van de PGV.

Het stopzetten van de subsidie treft honderden boeren in Friesland, die in totaal 800.000 tot 1 miljoen euro ontvingen. Bijna alle honderdvijftig boeren op de Waddeneilanden worden geraakt.

Wrange maatregel
Secretaris Nerus Sytema van BoerenNatuur spreekt van een wrange maatregel. 'Boeren is indertijd voorgehouden dat dit geld bedoeld is als compensatie voor het niet verbeteren van de inrichting van hun land. Nu wordt dat zoethoudertje hen afgepakt.'

Het afschaffen van de PGV door provincie Fryslân doet afbreuk aan het draagvlak voor de nieuwe collectieven voor agrarisch natuurbeheer, vreest Sytema. 'Ik houd mijn hart vast.'