Garnalendoppen als gewasbescherming in akkerbouw

Waddenfonds investeert € 450.000,--

Het Waddenfonds draagt € 450.000,-- bij aan een groot praktijkonderzoek naar de geschiktheid van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel in de akkerbouwsector in de Waddenregio.  De dop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat garnalendoppen doeltreffend ingezet kunnen worden tegen schimmels en infectieziekten bij pootaardappelen en bloembollen. Op termijn moet dat leiden tot minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door akkerbouwers in het Waddengebied.

 

Met de bijdrage uit het Waddenfonds wordt de komende vier jaar de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit in de praktijk getest. Het praktijkonderzoek vindt plaats op de proefboerderijen in het Friese Kollumerwaard en in Zwaagdijk in Noord-Holland. Ook zullen er testen worden uitgevoerd op de percelen van een aantal akkerbouwers in het Waddengebied.  Garnalendoppen bevatten stoffen die de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen verbeteren. Daardoor neemt de kans op ziekten af. 

 

In de pilot wordt de werking van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel zowel op klei- als zandgrond getest. Ook wordt gekeken wanneer garnaaldoppen het beste werken, ondergeploegd of juist uitgestrooid over het land. Het onderzoek vindt plaats onder regie van de Stichting Greenport Noord-Holland Noord. De totale kosten zijn € 640.000,--.

 

Door de toename van het machinaal pellen van garnalen is in de Waddenregio een grote hoeveelheid garnaaldoppen voorradig als nieuwe reststroom. Door garnaaldoppen in te zetten als gewasbeschermingsmiddel wordt deze reststroom duurzaam gerecycled.

 

Naast het onderzoek naar de toepasbaarheid van garnaaldoppen in de akkerbouw, zal ook in kaart worden gebracht hoe de agrarische sector en de visserij nog meer kunnen samenwerken bij de uitwisseling van reststromen. 

 

Voorzitter van het Waddenfonds Klaas Kielstra: ,,Deze pilot is gericht op het hergebruik van afval, dat vrijkomt bij het machinaal pellen van garnalen. Op die manier levert het een bijdrage aan het duurzaam maken van economische activiteiten in het Waddengebied. Het pellen van garnalen werd tot voor kort in het buitenland gedaan. Vanwege het transport erg milieubelastend. Nu er machinaal gepeld kan worden, kan dat weer in Nederland plaatsvinden. Goed voor de werkgelegenheid en goed voor het milieu. Win win dus.’’