Friese Waddengemeenten leggen basis voor toeristisch programma

De Friese Waddengemeenten, eilanden, kustgemeenten en de provincie Fryslân, hebben een eerste stap gezet op weg naar een Toeristisch Programma Friese Wadden. De verschillende colleges hebben ingestemd met de hoofdlijnen ervan. Dit programma heeft als doel de toeristische recreatieve sector in de Waddengemeenten te versterken. Gekeken gaat worden hoe kust- en eilandgemeenten, elkaar kunnen versterken en samen op kunnen trekken. Het Werelderfgoed Waddenzee speelt hierin een belangrijke rol.

De gemeenten, de eilanden en de kustgemeenten zijn het eens over de doelen en hoofdlijnen van het programma. In 2020 moeten de omzet en werkgelegenheid op de Waddeneilanden minimaal gelijk zijn gebleven aan hun topjaar. Voor de kustgemeenten aan de vaste wal wordt een groei van 20% nagestreefd. Daarnaast is het doel dat de Wadden de meest duurzame vakantiebestemming van Nederland wordt.  Ook wordt er gewerkt aan een ultieme vakantiebeleving. Goede informatievoorzieningen, gastvrijheid en de samenwerking tussen toeristische ondernemers kunnen hier aan bijdragen.

Overheden, betrokken organisaties en ondernemers werken samen aan de invulling van het programma. Met de gezamenlijke doelen kan nu gekeken worden welke projecten hier bij aansluiten. Eind april zijn de projecten bekend en is het toeristisch programma klaar. Na vaststelling door de verschillende overheden, start de uitvoering naar verwachting in het najaar van 2013.