Friese Koers: ‘Afvaloven dicht’

De provincie Friesland moet de afvaloven van verwerker Omrin direct stil leggen. Dat zegt de statenfractie van partij de Friese Koers.

Volgens fractievoorzitter Jelle Hiemstra heeft de Reststoffen Energie Centrale (REC) sinds 17 verschillende keren de regels voor de zogenaamde emissiewaarden overtreden. Daarbij zou met name te veel zoutzuur uitgestoten zijn.

Friese Koers wil dat de provincie zelf onderzoek doet naar de uitstoot van de oven.