Franeker wordt Waddenpoort

Op maandag 7 april tekenden wethouder Joop Bekkema en gedeputeerde Jannewietske de Vries de bestuursovereenkomst voor het programma Franeker Waddenpoort. Geheel in stijl plakten zij een ster met hun handtekening op de overeenkomst. Een animatie nam alle genodigden in vogelvlucht mee langs de verschillende projecten van het programma.

Franeker Waddenpoort
De gemeente Franekeradeel en Het Friese Merenproject willen dat Franeker vanaf 2016 een belangrijke toegangspoort in het Friese Waddengebied is. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium toeristen veel moois te bieden. Tegelijkertijd vormt Franeker de verbinding naar andere Waddenpoorten en parels in het omliggende terpengebied.

Bereikbaar en zichtbaar
Acht projecten moeten straks van Franeker een aantrekkelijke (watersport) stad voor toerist, inwoner en ondernemer maken. De maatregelen uit het programma “Franeker Waddenpoort” moeten de stad zowel over het water als de weg beter bereikbaar maken. En de sterken punten van de stad beter zichtbaar maken. Met extra aanlegplaatsen langs de historische bolwerken wil de stad boottoeristen verleiden om aan wal te komen. Daarnaast wordt ingezet op extra promotie en marketing om toeristen en recreanten naar Franeker en omgeving te trekken. De totale investering voor het project bedraagt 20,2 miljoen euro.

Meer toeristen naar Franeker en omgeving
De gemeente en Het Friese Merenproject willen met Franeker Waddenpoort meer toeristen en waterrecreanten naar Franeker en omgeving trekken. En daarmee de regionale economie versterken. Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met Het Friese Merenproject, de provincie Fryslân, bewoners en ondernemers uit de gemeente.