Fotoverslag van mosselen vissen via MZI’s

Er kan weer gevist worden op het mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Voor het eerst mag er dit jaar niet gevist worden op 40% van de in dit voorjaar aanwezige mosselzaadbanken (voorheen was dat 20%). Deze gebieden zijn geselecteerd op grond van de kansen voor natuurherstel en blijven gevrijwaard van de bodemberoerende zaadvisserij.

Voor deze gebiedssluitingen voor de bodemberoerende visserij in het voorjaar is ook een alternatief ontwikkeld, namelijk de mosselzaadinvanginstallaties, kortweg MZI’s genoemd. Dit zijn drijvende touwwerken die het mosselzaad invangen.

Fotoverslag op website Programma Rijke Waddenzee