Forse kritiek op provincie over boete afvaloven

De provincie Fryslân krijgt fikse kritiek van de eigen bezwarencommissie over de twee boetes van totaal 40.000 euro die het vorig jaar oplegde aan de Harlinger afvaloven REC.

De boetes voor het te lang opslaan van afval moeten worden teruggedraaid, vindt de bezwarencommissie. Ze spreekt van een 'verbazingwekkende' handelswijze van Gedeputeerde Staten en vergunningverlener FUMO. Vorig jaar kreeg de REC tweemaal een boete omdat het afval langer had opgeslagen dan het afgesproken maximum van vier dagen. De reden voor die termijnoverschrijding was volgens de afvaloven overmacht: twee keer lag de REC dagenlang stil vanwege een grote storing.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad