Film Feugelpôlle Klimaatbuffer Zuidwest Ameland

Onlangs zijn drie experimenten uitgevoerd met betrekking tot het project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland.

In een film worden het proces en de eerste tussentijdse resultaten getoond.In het nieuwe jaar volgt een digitale brochure met meer informatie en uitgebreide monitoringgegevens.