Extra stimulans projecten Noord-Hollands Waddengebied

De provincie Noord-Holland stelt voor de periode 2012-2013 € 3 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ecologie of economie van het Noord-Hollandse Waddengebied.

In aanmerking komen projecten die passen binnen de zogeheten pioniersprogramma’s van het Waddenfonds. De provinciale cofinanciering is bedoeld als laatste zetje om projecten van de grond te laten komen, als dat echt nodig is.

Gedeputeerde Geldhof: ‘Voorop staat dat initiatiefnemers alles in het werk stellen om zelf de financiering rond te krijgen. De Noord-Hollandse cofinanciering is bedoeld om partijen die daar echt niet in slagen te helpen. Met de regeling willen we zorgen dat potentieel mooie waddenprojecten, alsnog kunnen worden uitgevoerd.’


Volledig artikel en meer informatie op de website van de provincie Noord Holland

Meer informatie over het Waddenfonds op deze website